CBS De Bark Valthe

 

Vroeger Dichtbij.

Vandaag hadden wij een workshop over fotografie, we hebben allerlei dingen geleerd over fotografie. Daarna werden er groepjes gemaakt. Eén groepje ging naar Epie’s Bergje, één naar oud Valthe en één naar het Perron. Je moest vragen maken over waar je was, bijvoorbeeld één van de vragen op het Perron was: “Hoe zag de trein eruit?”. Bij Epie’s Bergje was één van de vragen: “Hoe en wanneer is het bergje ontstaan?”. En één in oud Valthe was: “Hoe is de Schoolstraat aan zijn naam gekomen?”.  Bij die foto`s moest je een foto maken vandaar die workshop. Het was super leuk!!! smiley                                              

Julien en Naomi. Oude dorpsbewoners in de klas
Het was heel leuk. Meneer  Jan Timmer wist heel veel vragen te beantwoorden zoals:  waarvoor staan deze cijfers km 81996? Daar antwoordde hij op: dat was voor de oude trein dan wist je dat je in Valthe was.  De trein ging van Emmen naar Valthe en als laatste naar Groningen. 
En waarvoor staat Pandarosa?  Pandarosa was vroeger  een school waar meneer Timmer  ook op school zat.
Zijn meester had een fruitboom en als je daar van plukte kreeg je straf zoals op de gang staan of opgesloten worden in de w.c.
Onze school heette vroeger School met den Bijbel .
Meneer  Timmer heeft ook wat over zijn jeugd verteld.  Toen het oorlog was en je het raam open had, gingen de Duitsers in je raam schieten voor verdediging, want anders dachten ze dat ze zelf werden beschoten.
Meneer Timmer mocht wel met zijn vrienden buiten spelen, maar dan achter in hun tuin.
Dat was wat meneer Timmer allemaal verteld had. Wij vonden het super leuk 

Groetjes Floor en IvraJ 

 

Meneer Kolthof was vrijdag 17 mei 2013 op onze school om over vroeger te vertellen. Hij ging vroeger naar de openbare school. Dat gebouw staat inoud-Valthe en heet nu Ponderosa.
Soms, als er tijdens de Tweede Wereldoorlog Engelse vliegtuigen over Valthe komen, moeten ze onder de tafel zitten. En dan gingen de jongens naar de meiden toe kruipen.
Er zijn ook vliegtuigen neergestort bij het hunebed. De Duitsers hadden tijdens de oorlog de fiets van de vader van meneer Kolthof meegenomen. Hij is er stiekem achteraan gelopen en heeft de fiets teruggepikt. 
Ze gingen in de winter ook naar de ijsbaan. Daar gingen ze schaatsen (en vrijen). 
In Valthe was ook een treinstation. De trein kwam van Zwolle en ging naar Gasselternijveen. Er kwam vieze, zwarte rook uit de locomotief.
Al deze dingen heeft meneer Koltof gezegd. En dit is het verhaal!

Tristan en Jasper

Excursie naar het Drents Archief in Assen
Vandaag waren groep 6,7 en 8  een ochtend  in Het Drents Archief in Assen.
Marga (onze leidster) vertelde alles over het opzoeken en beschadigingen van archieven.
Ook mochten we die ochtend zelf archieven opzoeken in de computer.
We moesten opdrachten maken bij een foto.
Het was wel belangrijk, want later die ochtend hadden we een quiz.
De  antwoorden van de opdrachten die we moesten maken konden we hierbij gebruiken.

Jolande  Tent (groep 7) & Dewi van Troost (groep 6) 

Video's van Valthe

Hoofdfilm CBS De Bark

The making of CBS De Bark